Maatschap J.J. & J.J. Bos

Mts. Bos is een akkerbouwbedrijf dat pootaardappelen, graan en suikerbieten verbouwd aan de Molenweg 1. De pootaardappelen worden geëxporteerd over de gehele wereld.

Borg / boerderij Borgheem