Ien en om ’t Wiergat

Ien en om ’t Wiergat uit 1983

Ons dorp heeft een eigen dorpskrant genaamd Ien en om ’t Wiergat. Deze komt eens in de drie maanden uit en wordt deur aan deur bezorgd bij de betalende leden. De redactie achter het Wiergat bestaat uit 4 vrijwilligers uit het dorp. Zij verzamelen alle informatie, schrijven de stukken en plaatsen de binnengekomen advertenties waardoor er een heus boekje ontstaat.

De informatie die u hierin kunt vinden bestaat uit alle ingezonden en zelf geschreven verhalen van de verenigingen, vergaderingen, jubilea, activiteiten in het dorp, school, kerk, ondernemingen. Maar ook persoonlijke stukjes van dorpsbewoners, verhuizingen, afscheid, geboortes en overlijden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Bos – Smeding (Molenweg 1) of M. Bayens – Menninga (Molenweg 3).