Begrafenisvereniging Westeremden

Deze vereniging bestaat sinds 1903 en heeft als doel voor de leden ervan – als zij komen te overlijden – een passende begrafenis of crematie te verzorgen. Daarvoor heeft de vereniging ‘personeel’ in dienst – zo staat het in het oorspronkelijk reglement. Dat zijn – in de taal van nu – vrijwilligers die allen in en om dit dorp wonen. Zij voeren de nodige werkzaamheden uit. Zo is er de voorganger met zijn reserves, er is een team van dragers en een team van grafverzorgers. En natuurlijk is er een bestuur van vijf leden.

De voorganger is in dit geheel de belangrijkste. Momenteel is dat de heer Rudolf Schwab. Hij is de opvolger van de heer Henk Helmantel die deze functie 35 jaar bekleed heeft en daarvoor koninklijk is onderscheiden. De voorganger regelt alles wat er geregeld moet worden voor een begrafenis of crematie, waaronder ook de benodigde vergunningen. Zijn werk is vergelijkbaar met dat van een begrafenisondernemer.

Vanouds was het zo dat kinderen van deelnemende families vanzelfsprekend lid werden als zij 18 jaar werden. Nu gebeurt dat nog wel maar in verband met de toegenomen mobiliteit is het ook mogelijk om je als nieuwkomer in dit dorp in te kopen in deze vereniging. Wat dat kost is uiteraard afhankelijk van je leeftijd. De jaarlijkse contributie is nu 20 euro. De vereniging heeft nu ongeveer 300 leden, is wat betreft leden aantal stabiel en financieel zeer gezond. Zij verzorgt gemiddeld 7 uitvaarten per jaar.

Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van deze vereniging biedt niet de zelfde financiële zekerheid als een complete begrafenisverzekering. Zo moeten onder andere grafrechten of kosten voor crematie en kosten voor de kist door de familie van de overledene gedragen worden.

Wie interesse heeft om lid te worden van deze door tijd en traditie gelouterde vereniging of nadere inlichtingen wil kan contact opnemen met dhr. W. de Winter (0596 551677) of dhr. E. Smit (0596 551944).

Het bestuur van de begrafenisvereniging bestaat momenteel uit voorzitter Egbert Smit, secretaris Roelf Reinders en penningmeester/ledenadministratie Willem de Winter. De overige leden zijn Michel van Baren en Jannie Sloterwijk. Voorganger is Rudolf Schwab (06 41569927 / 0596 551562) en plaatsvervangend voorganger is Henk Helmantel (0596 551415).

Het e-mailadres is: adm.begrafenisver.westeremden@gmail.com.