Dorpsommetje Westeremden

Op 5 oktober is het Westeremder dorpsommetje officieel in gebruik genomen. Het is een route van ruim 14 kilometer rond Westeremden, langs de onverharde maaipaden. De route is zo opgezet dat deze ook in kortere lussen te bewandelen is.

Totstandkoming
Een werkgroep van bewoners van Westeremden heeft de wandeling bedacht en de route is mogelijk gemaakt door medewerking van het waterschap Noorderzijlvest, eigenaren van de landerijen en de gemeente Loppersum. In samenwerking met Landschapsbeheer is de route uiteindelijk bepaald, er is een folder beschikbaar met achtergrond, er zijn informatieborden geplaatst en er is bewegwijzering.

Folder met route en beschrijving. 

Een folder met de route van het Westeremder Ommetje kunt u hieronder downloaden.
Een uitgebreide powerpoint presentatie is ook beschikbaar voor als u meer wilt lezen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Westeremden. We wensen u veel plezier bij deze struinroute!

Westeremder Ommetje: route en achtergrond

Voordracht van het gedicht van en door Riks die gedeeltelijk is opgeschreven in de brugbank.