Ons Dorpshuis

De geschiedenis van Ons Dorpshuis gaat terug tot 1535 toen op last van pastoor Hercules van Ewsum op de grond van de pastorie een kosterij werd gebouwd.

Voordat deze in 1916 door de gemeente Stedum van de Nederlands Hervormde kerk te Westeremden werd gekocht, had dit gebouw 4 eeuwen dienst gedaan als kosterij en voor een deel als schoolgebouw. De gemeente Stedum heeft het laten verbouwen tot woning voor het hoofd der school. In 1922, na de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning, dreigde het gesloopt te worden. Dominee ten Broek heeft het toen op een publieke veiling gekocht en er het dorpshuis in gevestigd. In 1973 is het gebouw grondig gerestaureerd en als oudste dorpshuis van de provincie Groningen door de toenmalige Koningin Juliana geopend.

Het bieden van ruimte voor activiteiten en ontmoeting is de belangrijkste taak van het bestuur. Veel verenigingen en organisaties maken dan ook met regelmaat gebruik van één of meerdere zalen van Ons Dorpshuis. Onder andere verenigingen voor toneel, muziek, zang, spel, sport, etc. Daarnaast kunnen particulieren ook één of meer zalen in het dorpshuis huren voor diverse gelegenheden. Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden, bezoek de website van Ons Dorpshuis.

Eventueel kunt u ook contact opnemen met de secretaris mevrouw  H. Engel-Zondag.

Of via email: info@dorpshuiswesteremden.nl