Voorzieningen

In Westeremden zijn verschillende voorzieningen, onder andere:

  • BOAZ-kerk
  • Andreaskerk
  • IJsbaangebouw ‘de Wierde’
  • Ons Dorpshuis
  • Ontmoetingscentrum ‘De Viskenij’

Overige voorzieningen:

  • Fietsenmaker
  • Abt Emoschool
  • De Peutersoos
  • Buurtbus
  • Deelslee