Maatschap Kapper

Maatschap Kapper is een veeteeltbedrijf gevestigd aan de Huizingerweg 43.