OBS Abt Emo

Het logo van netwerkschool Loppersum Oost.

Westeremden is trots op haar school, de Abt Emo, gevestigd aan de Huizingerweg 7a. De school bestaat inmiddels meer dan een eeuw en wordt bezocht door leerlingen uit de wijde omtrek van Westeremden. Het is een Daltonschool met als missie: ‘Leer kinderen wat ze zelf kunnen doen!’.  Sinds 2016 maakt de school onderdeel uit van de netwerkschool Loppersum Oost. Drie plattelandsscholen met een beperkt leerlingenaantal, die middels samenwerken elkaars krachten versterken. De Netwerkschool Loppersum Oost bestaat uit de Abt Emo in Westeremden, Wilgenstee in Zeerijp en De Zandplaat in ’t Zandt. Er is op diverse vlakken samenwerking en verbinding tussen de scholen. Voorbeelden zijn het gymmen door de leerlingen van Abt Emo op maandagmiddag in ’t Zandt, digitale lessen via skype en tablets in de bovenbouwgroepen en het geven van gastlessen door de leerkrachten op elkaars school (benutten van specifieke talenten van leerkrachten).