Dorpsommetje

Op 5 oktober is het Westeremder dorpsommetje officieel in gebruik genomen. Het is een route van ruim 14 kilometer rond Westeremden, langs de onverharde maaipaden door de vroegere zeeboezem, waar ooit de verdwenen rivier de Fivel uitmondde. De route is zo opgezet dat deze ook in kortere lussen te bewandelen is.

Totstandkoming

Een werkgroep van bewoners van Westeremden heeft de wandeling bedacht en de route is mogelijk gemaakt door medewerking van het waterschap Noorderzijlvest, eigenaren van de landerijen en de gemeente Loppersum. In samenwerking met Landschapsbeheer is de route uiteindelijk bepaald, is er een folder beschikbaar met achtergrondinformatie en zijn er informatieborden geplaatst en bewegwijzering.

Folder met route en beschrijving

Een folder met de route van het Westeremder Ommetje kunt u hieronder downloaden.

Een uitgebreide powerpoint presentatie is ook beschikbaar voor als u meer wilt lezen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Westeremden. We wensen u veel plezier bij deze struinroute!

Klik hier voor de folder van het Westeremder Ommetje

Klik hier voor de uitgebreide achtergrondinformatie over het Westeremder Ommetje

Brugbank in het Ommetje