Dorpsvereniging Orando

In 1960 is Orando ontstaan door een samenvoeging van het Oranjecomité en Vereniging van Dorpsbelangen. Orando zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. Hun belangrijkste doel is om de interactie met en tussen bewoners in het dorp te faciliteren, o.a. door het organiseren van diverse activiteiten. Zij vinden het van groot belang dat iedereen, jong en oud, in het dorp mee kan doen en op een of andere wijze betrokken is bij het dorp. Een dorpsvereniging als deze is van belang voor de leefbaarheid in het dorp.

Het bestuur van Orando is daarnaast een belangrijke schakel tussen de gemeente Loppersum en de inwoners van Westeremden. Wij zijn gesprekspartner, klankbord en adviseur van de gemeente Loppersum. Daarnaast zijn zij ook belangenbehartiger van de inwoners van Westeremden richting de gemeente.

Onder de paraplu van Orando zijn de volgende commissies/werkgroepen actief:

Het logo van Orando, de dorpsvereniging van Westeremden

  • Speeltuincommissie, voor het beheer en de inrichting van de speeltuin;
  • Werkgroep begraafplaats, restauratie en onderhoud van de begraafplaats;
  • Werkgroep Westeremden Sterk!, rondom de aardbevingsproblematiek;
  • Werkgroep Landschap, cultuurhistorie en openbare ruimte, ontwerpt een cultuurhistorische wandeling door de geschiedenis van landschap en dorp.

Heeft u vragen aan het bestuur van Orando of wilt u lid worden? Dan kunt u contact opnemen met de vereniging via orandowesteremden@gmail.com.