IJs- en sportvereniging De Wierde

De ijs- en sportvereniging De Wierde is in 2016 ontstaan door samenvoeging van 2 verenigingen, namelijk ijsvereniging De Wierde opgericht in 1903 en de sportvereniging opgericht in 1968. Met het samengaan konden beide verenigingen hun krachten bundelen, doordat de te houden activiteiten prima op elkaar aansloten.

De activiteiten die de vereniging organiseert zijn in de winter voornamelijk afhankelijk van Koning Winter en bestaan dan uit vrij schaatsen op de ijsbaan voor jong en oud, wedstrijdschaatsen, priksleewedstrijden en stoelendans op het ijs. In de zomermaanden wordt de jaarlijkse fiets 4-daagse gehouden en een stratenvolleybaltoernooi. Daarnaast, in samenwerking met Baansport Westeremden, grasbaanraces verdeeld over 2 zaterdagen in mei.

Als extra bron van inkomsten wordt er met Oudjaar elke keer op grootscheepse wijze een oliebollen- en appelflappencampagne gehouden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hilbrand Huizenga.