Aardbevingscafé Westeremden goed bezocht

Impressie van het tweede aardbevingscafé Westeremden

Maandagavond 23 april vond in Westeremden het tweede aardbevingscafé plaats. Het eerder gehouden café ging over de schade-afhandeling. Deze tweede bijeenkomst ging in op de versterkingsoperatie voor het dorp. Vertegenwoordigers van de NCG (Nationaal Coordinator Groningen) en de gemeente Loppersum lichtten een en ander toe. Er was de gelegenheid om vragen te stellen. Veel duidelijkheid is er overigens nog niet rondom de versterkingsoperatie. Belangrijke vragen zijn: gaat het wel door? En zo ja wat betekent dit dan voor Westeremden?  Het wachten is op het onderzoek waar de Minister opdracht voor heeft gegeven, de verwachting is dat dit rond de zomer is afgerond.

Aardgasloos wonen: ook Westeremden doet mee aan pilot

Een nieuwtje is dat Westeremden mee kan gaan doen met een pilot over aardgasloos wonen. Dit is een pilot vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente houdt hierover contact met de werkgroep, nadere bijzonderheden zijn er nu nog niet.

Workshop met de dorpsbewoners

Het programma na de pauze ging in op het voorlopige versterkingsadvies dat er ligt voor het dorpshuis. De vraag aan de ongeveer 30 aanwezige dorpsbewoners was onder meer: wat moet er straks met/aan het dorpshuis gebeuren als het gebouw toch grondig over de kop moet? Vier tafels gingen met de opdracht aan de slag. Het verslag van de bevindingen wordt hier gepubliceerd (evenals de presentatie van de NCG).

Kamerbrief van 24 april

Lees hier de Kamerbrief over de versterkingsoperatie. Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer met deze brief over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

Presentatie van de Nationaal Coordinator (volgt)