Aardbevingscafé

Orando nodigt u uit voor het aardbevingscafe op woensdag 26 juni om 20.00u in het Dorpshuis.

Agenda:
1- Stand van zaken versterking Westeremden, Wethouder P. Prins gem. Loppersum
2- Presentatie onderzoek Westeremden in het kader van Gasloze wijken, W. Jansen
projectleider duurzaamheid en energietransitie gem. Loppersum

1- In december kwamen wethouder Prins en de NCG naar het dorpshuis om ons te
informeren over het versterken van woningen in Westeremden. Dit is enorm ingrijpend,
riep veel vragen op en maakte veel emoties los. Sindsdien hebben we hier niets meer
over gehoord. Op dit moment zijn op een paar plaatsen in het dorp de
versterkingsactiviteiten duidelijk zichtbaar en naar verwachting komen er binnenkort
meer. De gemeente Loppersum heeft plannen gemaakt zijn voor de versterking in
Westeremden. Wethouder P. Prins zal ons hierover informeren.

2- De gemeente Loppersum doet mee aan het project gasloze wijken van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Westeremden is gekozen als een van de dorpen om
hieraan mee te doen. Willy Janssen zal ons iets verstellen over het onderzoek dat er is
gedaan voor Westeremden in het kader van dit project. Tijdens de informatieavond in
mei over verduurzamen werd duidelijk dat er naast verduurzaming van individuele
woningen ook belangstelling was voor mogelijkheden voor een collectieve
energievoorziening. Samen met Willy Jansen kunnen we kijken wat hiervoor de
mogelijkheden zijn.

We hopen jullie te zien op 26 juni
Namens de Orando werkgroep Westeremden sterk!
Jeanette Ubels, Bert Schudde en Geir Eide