AED is verplaatst

Tijdens het vernieuwen van de stuclaag op de buitenmuren van het dorpshuis is de daar aanwezig AED tijdelijk naar zijn ‘oude’ plek naast het oorlogsmonument geplaatst. Nu dit is afgerond is de AED teruggeplaatst naar het dorpshuis en wel aan de oostkant van gebouw. Daar zit hij weer in de vertrouwde buitenkast die ervoor zorgt dat in de winter de kast wordt verwarmd en in de zomer wordt gekoeld. Vanaf het dorpsplein en via Dorpsweg/Abt Emopad is de AED snel bereikbaar en bruikbaar. De AED zit op slot, bij een oproep wordt de code vermeld van de buitenkast. 

Namens het bestuur van het dorpshuis