Jaarvergadering IJs – en Sportvereniging De Wierde

Datum/Tijd
29/03/2019
20:00 - 22:00

Locatie
Ons Dorpshuis


Jaarvergadering  IJs- en Sportvereniging De Wierde 29 maart 2019 ‘’Ons Dorpshuis’’ aanvang 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen 2018/ jaarverslag
 3. Mededelingen
 4. Verslag penningmeester
 5. Vaststellen contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Hilbrand Huizinga,
 9. Aftredend en herkiesbaar:  Berend Slagter
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting