Kovvieproat in het Dorpshuis + nazomerlunch

Datum/Tijd
01/09/2020
10:00 - 11:30

Locatie
IJsbaan gebouw


De koffiemorgens vinden elke 2 weken plaats op de dinsdag in het dorpshuis aan de Wierdeweg (ijsbaangebouw).

De volgende bijeenkomst is dinsdag 1 september 2020. We beginnen dan om 11.30 uur met koffie en van 12.00-13.30 uur is er een nazomer-lunch. Een ieder is hier welkom, maar men moet zich hiervoor wel opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. We houden rekening met de corona-maatregelen en daaarom kunnen er maximaal 20 personen aan de lunch deelnemen. De tafelindeling zal ook in groepjes van maximaal 4 personen zijn en de tafels worden zo ver mogelijk uit elkaar gezet.
De kosten voor koffie en lunch bedragen 5,00 euro.
Opgave kan tot en met 29 augustus 2020 bij Meta Stock (0596 551495) of Hennie Engel (0596 551619)