Kovvieproat in het Dorpshuis

Datum/Tijd
21/07/2020
10:00 - 11:30

Locatie
IJsbaan gebouw


De koffiemorgens vinden elke 2 weken plaats op de dinsdag in het dorpshuis aan de Wierdeweg (ijsbaangebouw).