Sinterklaasviering

Datum/Tijd
24/11/2018
14:00


Ook in Westeremden komt Sinterklaas ieder jaar aan, hij heeft dan veel adressen bij langs te gaan. In een brief laat hij ons laten, dat hij rond 14.00 uur aankomt bij de kruising Huizingerweg / Kleine weg. We verwachten dat alle kinderen de Sint welkom heten en hem begeleiden naar het dorpshuis. Daar zijn alle kinderen welkom, tot en met groep 8 van de basisschool. Sinterklaas neemt voor de kinderen een cadeautje mee. Ook zijn natuurlijk de kinderen die geen lid zijn van Orando welkom. Wel vragen we om deze kinderen 14 dagen van te voren aan te melden via het mailadres orandowesteremden@gmail.com.