Geef voor de voedselbank Eemsdelta!

De voedselbank Eemsdelta vraagt om (extra) financiële steun deze wintermaanden. Voor het geld kopen zij producten voor de cliënten. Eerdere jaren werd er ingezameld via de supermarkten, vanwege corona gaat dat niet door.

De Stichting Voedselbank Eemsdelta is Anbi geregistreerd. Uw giften zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken via uw eigen bank naar bankrekening (IBAN) NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta te Delfzijl.

Namens alle cliënten van de Voedselbank Eemsdelta alvast heel hartelijk bedankt!