Inloopbijeenkomst over de herindeling van de gemeente(n)

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uit tijdens een inloopbijeenkomst verder kennis te nemen van het Herindelingsontwerp.

Voor Westeremders is er de bijeenkomst in Loppersum op maandag 21 januari van 19.30 – 21.00 uur in het gemeentehuis.

Inhoud van de bijeenkomst
Bij de inloopbijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het Herindelingsontwerp. Zij kunnen zich door hen laten informeren. De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar; die is ook in te zien via de website www.loppersum.nl. Tot en met woensdag 30 januari 2019 ligt het ontwerp ter inzage.

Naam nieuwe gemeente
Het is ook mogelijk op deze avond om namen in te dienen die voor de nieuwe gemeente.