Jaarvergadering Orando

Maandag 20 maart hield Orando haar jaarlijkse ledenvergadering in “Ons Dorpshuis”.
Tijdens de vergadering, waar ca. 30 leden aanwezig waren, gaf het bestuur te kennen dat de zittingstermijn van 2 bestuursleden afliep. Deze waren daarom aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Het bestuur van Orando was zelf al actief op zoek geweest naar mensen voor een bestuursfunctie, maar zonder succes. Daarnaast hebben tot nu toe ook nog geen nieuwe kandidaat-bestuursleden zich gemeld, met als consequentie dat zij nu een minimale bezetting hebben.

  • DUS:
    – Heb je hart voor Westeremden
    – Hou je van organiseren
    – Wil je graag samenwerken
    – Hou je van actief zijn voor het dorp
  • Meld je dan bij Orando als kandidaat-bestuurslid.

Henk Helmantel onderbrak bij wijze van intermezzo de vergadering met een opmerkelijk verhaal over ds. P. Noomen die in de jaren ’50 van de vorige eeuw predikant was in Westeremden.
Helmantel had hem ter gelegenheid van zijn afscheid als dominee, een schilderij geschonken die hij in zijn beginjaren als kunstschilder had gemaakt van het dorp Westeremden.
Door het overlijden van ds. P. Noomen 3 jaar geleden in Los Angeles (VS) kwam het schilderij weer retour bij Helmantel uit de erfenis van ds. Noomen. Dit inspireerde hem tot het maken van een nieuwe versie die nu 4x zo groot is geworden. Het schilderij laat de situatie van Westeremden anno 1968 zien, vanuit het oogpunt van de toenmalige pastorie op de plek waar Helmantel nu woont.