Kaarten in Westeremden

Kaartclub Westeremden, laatste speelavond in 2018.

Afgelopen vrijdagavond speelden 18 kaarters klaverjas in het Dorpshuis. Het was alweer de laatste keer van dit seizoen! De spelers kregen traditiegetrouw een rollade mee. En de winnaar van de avond was de heer A. Olthof met 5416 punten. Ook had hij het hoogste puntenaantal over alle avonden gerekend. Volgend jaar op 11 januari begint de kaartclub weer, er wordt tot en met april gekaart.