Kovvieproat en Nazomer-lunch in ’t dörpshoes

  

Dorpsbewoners,

We hebben inmiddels al weer een aantal keren onze tweewekelijkse koffiemorgen gehad in ons mooie nieuwe/vernieuwde dorpshuis, oftewel het  kovvieproatje mit mekoar

Op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. Gezellig met elkaar koffie drinken en daarnaast laten we ons af en toe ook iets over een bepaald onderwerp vertellen. Het corona-virus heeft er lang voor gezorgd, dat we geen bijeenkomsten hadden, maar we zijn hier nu weer mee begonnen.

Op dinsdag 31 augustus 2021 organiseren we niet alleen het   kovvieproatje  maar ook een nazomer-lunch voor ieder die het gezellig vindt om gezamenlijk te eten. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij onderstaande vrijwilligers tot en met 28 augustus 2021, zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Heeft U zich al aangemeld voor deze lunch, dan hoeft dat natuurlijk niet nogmaals. Wij houden rekening met de corona-maatregelen indien dat op dat moment nog van toepassing is voor wat betreft de tafelindeling.

Programma:

11.00 uur                            koffie/thee met een lekker koekje

12.00 – 13.30 uur            broodmaaltijd

De kosten voor koffie en lunch zijn € 5,00 per persoon.

Tot dinsdag 31 augustus!

De Vrijwilligers van de Kovvieproat

Meta Stock   en   Hennie Engel 

0596 551495       0596 551619