Kovvieproat en nazomer-lunch

Na een korte zomerstop zijn we weer begonnen met onze tweewekelijkse koffiemorgen, oftewel het kovvieproatje mit mekoar op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.

De ochtenden staan in het teken van gezellig met elkaar koffiedrinken en af en toe laten we ons iets over een bepaald onderwerp vertellen, doen we een korte quiz of gaan we gezamenlijk lunchen.

Regelmatig is de gebiedsregisseur van de Gemeente Eemsdelta (de heer Klaas Bult) aanwezig bij de Kovvieproat. U kunt dan met hem in gesprek gaan over diverse zaken. In een eerder artikel op de website hebt u kunnen lezen wat de taken van de gebiedsregisseur zijn.

Graag tot ziens bij de kovvieproat en voor meer info zie bijgevoegde flyer.

De Vrijwilligers van de Kovvieproat