Kovvieproat ien ’t dörpshoes

De laatste koffiemorgen van dit jaar was op 10 december jl. Onder genot van een lekker kopje koffie met koek werd er deze morgen een film vertoond. We kregen beelden te zien van het dorp Westeremden omstreeks het jaar 1954. Er kwam van alles voorbij en er werden voortdurend opmerkingen gehoord over wie er op het doek verscheen, over de dorpsactiviteiten en het uitgebreide en levendige verenigingsleven. Het was een succes. Ook leuk voor de aanwezigen die toentertijd nog geen deel uitmaakten van het dorpsleven hier.

Deze morgen was een mooie afsluiter van de Kovvieproat in 2019.

In het nieuwe jaar gaan we op dinsdag 7 januari 2020  beginnen met een nieuwjaarslunch. Een ieder is hier welkom, maar men moet zich hiervoor wel opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Informatie over aanvangstijd en kosten volgt nog.

Opgave kan bij Meta Stock (0596 551495) of Hennie Engel (0596 551619)