Kovvieproat in’t dörpshoes

De eerste koffiemorgen op 15 oktober kreeg een vervolg op dinsdagmorgen 29 oktober. Ook nu werd de morgen weer goed bezocht. Een lekker geurig kopje koffie en daarbij heerlijke kruidcake, gebakken door een van onze dorpsgenoten. Hiervan genietend werd er gezellig met elkaar gepraat en er werden ideeën geopperd om naast het gezamenlijke koffiedrinken af en toe bijvoorbeeld een korte lezing te geven. Hier kon direct invulling aan worden gegeven voor de volgende koffieochtend.

Op dinsdag 12 november 2019 is er in het dorpshuis weer tijd voor een kovvieproatje mit mekoar. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Deze morgen gaat onze dorpsgenoot Egbert Smit ons kort iets vertellen over zijn hobby, namelijk het houden van bijen. We laten ons verrassen over wat hier allemaal over valt te vertellen.

Tot ziens op dinsdag 12 november!