Oproep Abt Emoschool

Beste dorpsgenoten,

De laatste tijd hebben er een aantal vernielingen plaatsgevonden op het schoolplein, vooral in de avond en in de weekenden. Zo is de deur gebarricadeerd met banden, zand op de deuren gegooid, papier uit de papiercontainer gehaald, een vogelhuisje kapot gemaakt en worden er dingen op het dak gegooid.
Afgelopen week kwamen we zelfs bijna de school niet in, omdat er in alle sloten hout was gestopt.

Wij vinden het harstikke leuk dat het schoolplein ook buiten de schooltijden gebruikt wordt. Daar is het destijds ook voor ontworpen. Wij willen alleen wel dat er netjes mee omgegaan wordt.
Aangezien deze vernielingen buiten schooltijd plaatvinden hebben wij hier weinig zicht op. Daarom vragen we of jullie een extra oogje in het zeil willen houden.

Bij voorbaat dank!

Team Abt Emo

Met vriendelijke groet,

André Toxopeus  

Directeur Netwerkschool