Plaatsing van 100 NAM bomen

Beste dorpsgenoten,
Enige tijd geleden had ik contact met mevrouw J. Mulder van de NAM. Zij vertelde dat de NAM nog verplichtingen heeft om 100 ooit door hun gekapte bomen in onze omgeving terug te plaatsen.
Bij navraag bij de Gemeente over procedures en mogelijkheden werd mij gevraagd om gezamenlijk met de dorpsgenoten met ideeën voor beplanting van deze 100 NAM bomen te komen.
We komen tot de volgende 4 opties:
1. Plaatsing van de bomen aan de Bredeweg richting Delleweg. (alleen mogelijk aan de linkerkant van de weg, i.v.m. een asbest waterleidingbuis aan de rechterkant van de weg.
2. Plaatsing van de bomen langs het fietspad Langerak ( Westeremden richting Loppersum)
3. Het plaatsen van een mini bos (groep of groepjes bomen) op gemeentegrond in- en/of rond Westeremden
4. Andere door jullie ingebrachte ideeën

De uitslag zal aan Orando worden voorgelegd, alvorens we dit met de Gemeente bespreken.
Graag jullie reactie voor 15 april naar Joke de Groot, e-mail: jokeadegroot@me.com, of per post (Bredeweg 25, 9922 TB Westeremden)