Wat zit er in de Wierde?

Publieksmiddag archeologisch onderzoek Ons Dorpshuis Westeremden

Op zaterdag 2 oktober, om 13.00 uur, organiseert Ons Dorpshuis Westeremden een publieksmiddag rond het archeologisch onderzoek dat vorig jaar bij de nieuwbouw van het dorpshuis is uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn opgravingen gedaan op de plaats van de nieuwbouw. Hierbij onder andere een aantal waterputten, kogelpotscherven uit de Middeleeuwen en een zoetwaterkelder (cisterne) aan het licht.
Naast de opgravingen is in het kader van het onderzoek een aantal boringen gedaan door de kern van de wierde heen. Een van deze boorkernen zal volgende week zaterdag in het dorpshuis onder leiding van archeologen van MUG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geopend worden. Hiermee krijgen we een uniek inkijkje in de manier waarop de wierde in de loop der eeuwen in verschillende lagen is opgebouwd.

Onder deskundige leiding zullen inwoners van Westeremden de boorkernen doorzoeken op mogelijke waardevolle en interessante vondsten. In een van de boorkernen die al onderzocht is zijn bijvoorbeeld twee textielfragmenten uit de 6e eeuw gevonden.

Geïnteresseerde dorpsbewoners zijn welkom vanaf 13:00 uur in Ons Dorpshuis in Westeremden.