Omgevingsplannen

Datum/Tijd
22/03/2022
19:30 - 21:45

Locatie
Ons Dorpshuis


Ter compensatie van het 380kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten zijn er door de overheid en provincie gelden ter beschikking gesteld voor “landschapscompenserende maatregelen”.

De hoogspanningsverbinding doorkruist het mooie Groningse landelijke gebied. Gelet op de impact van de verbinding op zowel het landschap als de mensen die er leven is er aandacht voor het treffen van compenserende maatregelen. Deze avond kunt u uw ideeën aanleveren! U bent van hart welkom in het dorpshuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.