Archeologie in Westeremden / deel 4 – einde

Kinderen krijgen uitleg van de archeoloog.

(update 21 juni: fotogalerij onderaan het artikel met nieuwe foto’s)

Vandaag, donderdag 11 juni is de archeologische opgraving achter het dorpshuis ten einde gekomen. Vier dagen lang is dit terrein het middelpunt geweest van de belangstelling. 10 Vrijwilligers hielpen met de opgraving onder begeleiding van professionele archeologen van bureau MUG. Daarnaast was de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aanwezig, zij hebben toestemming  gegeven voor de opgraving. Bureau MUG gaat nu bezig met het uitwerken van de resultaten.

Op de derde dag bezochten 45 kinderen de site, daar is een leuk filmpje van gemaakt door RTVNoord.

Onderzoek in vogelvlucht en hoe verder

In totaal zijn er twee sleuven gegraven op het terrein, 1 in het verlengde van het gebouw en een andere sleuf er haaks op. Er is gegraven tot 1 meter diepte, niet meer. Dat betekent dat we ongeveer de periode van de 16de eeuw hebben bereikt op de wierde. Er was geen toestemming om dieper te graven. Wel zijn er enkele diepteboringen gedaan die zelfs tot 8 meter zijn gegaan. Die boringen, gecombineerd met de onderzoeksresultaten van 4 dagen graven, kunnen ons interessante details geven over de bewoningsgeschiedenis op dit deel van de wierde.

We hebben enkele waterputten gevonden, uit verschillende periodes. Daarnaast een keldervloertje, een muur van hergebruikte kloostermoppen en divers aardewerk. We hebben er in de vorige verslagen iets van laten zien. De archeologen gaan alles verder uitwerken en komen met een gedetailleerd verslag.

In dit bodemprofiel is een opgevulde kuil te zien.

Publieksdag 

Als de onderzoeksresultaten bekend zijn is het de bedoeling om een publieksdag te organiseren. Daarbij wordt het hele dorp uitgenodigd en laten we zien wat het onderzoek heeft opgeleverd. Een kleine werkgroep uit het dorp gaat de komende tijd bekijken of er aanvullend onderzoek naar de geschiedenis van het dorp gedaan kan worden.

Tijdscapsule – u kunt nog meedoen! Lees hier alles over de Westeremdense Tijdscapsule

 

 

Hieronder de laatste foto´s van de opgraving, gemaakt door Peter Bulthuis.