Update van de werkgroep 380 KV Westeremden (over de hoogspanningsmasten)

De werkgroep 380 KV die tegen het plaatsen van Tennet hoogspanningsmasten is, heeft de volgende mededeling over de hoogspanningsmasten.

Hierbij wederom een update van de werkgroep 380 KV Westeremden

De Raad van State heeft ondertussen al einduitspraak gedaan mbt de 380 KV hoogspanningsmasten in combinatie met het “landschapsinpassingsplan”.
We hebben niet gewonnen. De 380 kV Eemshaven-Vierverlaten mag doorgaan.
Tennet houdt maandag 31 augustus voor belangstellenden een voorlichtingsavond over de werkzaamheden.
We worden hierover door Tennet t.z.t. geïnformeerd De werkzaamheden zijn ondertussen al gestart en zullen enkele jaren gaan duren.

Geen medewerking aan landinpassingsplan

Helaas heeft de Hoge Raad de bezwaren van de verschillende werkgroepen afgewezen. Wel had de Hoge Raad een kritiekpunt voor Tennet, het “landschapinpassingsplan” dat Tennet had ingeleverd was te vaag. Tennet moest met een beter (concreter) plan komen. Dit hebben zij gedaan, vooral in samenwerking met de Provincie en ze probeerden daarnaast alle werkgroepen erbij te betrekken. De werkgroepen waren echter unaniem van mening dat ze niet meewerken aan een “ landschapsinpassingplan” om twee redenen. 1. De procedure is nog niet afgerond en 2. De werkgroepen zijn tegen plaatsing van de masten.

Tennet heeft het nieuwe landschapsplan ingediend. Dit plan is door de werkgroepen wederom unaniem afgekeurd. Dit is namelijk de laatste kans om de procedure te vertragen of zelfs te zorgen dat het plan afgelast gaat worden.

Minimale kans, maar de werkgroep geeft niet op

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de kans dat plaatsing niet doorgaat minimaal is. De werkgroepen willen echter alles hebben gedaan om dit plan en de uitvoering ‘van tafel te krijgen’.

Mocht het landschapsplan definitief goedgekeurd worden, dan is er nog tijd om samen met de gemeente en provincie naar dit plan te kijken en verdere suggesties te doen.

Leden van de werkgroep 380KV Westeremden