Dorpshuis Westeremden zoekt vrijwilligers!

Het bestuur van het dorpshuis Westeremden zoekt vrijwilligers die kunnen helpen bij de werkzaamheden aan het dorpshuis. Het dorpshuis wordt geheel vernieuwd en versterkt.

Werkzaamheden starten in maart 2020

In maart kan een begin gemaakt worden met het leeghalen van het gebouw en daarna worden de gedeeltelijke sloopwerkzaamheden aangevat. Vervolgens vindt de nieuwbouw en de versterking plaats. Het is duidelijk dat hier een lange periode van voorbereiding door het bestuur van het dorpshuis aan vooraf is gegaan.

In de voor- en eindfase van de uitvoering van het werk aan het gebouw kunnen vrijwilligers helpen. Door zelfwerkzaamheid kan er geld worden bespaard en dat is ook echt nodig! Waar denken we aan?

  • hulp in natura zoals leeghalen van het pand
  • buitenplanten uitspitten
  • sauzen/schilderwerk
  • licht aftimmerwerk etcetera.

In het dorp is een intekenlijst rondgegaan, hier kun je je opgeven voor werkzaamheden die jij kunt doen. Ook is het mogelijk om als particulier, of als bedrijf een financiele donatie te doen.

Meld je aan!

De werkwijze is als volgt: lever de intekenlijst in bij een van de bestuursleden van het dorp. Of geef per mail aan wat je wilt of kunt doen en/of geef de hoogte van je financiele donatie aan.

Alle kleine beetjes helpen!