Gebiedsregisseur Klaas Bult komt weer langs

Als Gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen is Klaas Bult ook in 2023 weer regelmatig in het dorp aanwezig. Dit zal in ieder geval zijn (eerste helft van 2023) op de volgende ochtenden in ‘Ons Dorpshuis’ van 10.30 tot 12.00 uur:

31 januari 2023
28 maart 2023
9 mei 2023
20 juni 2023
18 juli 2023

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?
Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij hem terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werkt hij vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, helpt mee en faciliteert bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee. Ook is hij voor de dorpen het aanspreekpunt voor dorpsbelangen, bewonersinitiatieven en de dorpsbudgetten die vanaf 1 januari 2023 beschikbaar zijn.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul hij de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Hij zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 481 35 329 of email: klaas.bult@eemsdelta.nl.

Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kunt u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl (2e button bovenaan ‘iets melden’). Of Telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden twee keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.