Gebiedsregisseur komt weer naar Westeremden

Hieronder een bericht van Klaas Bult, gebiedsregiseur van de gemeente Eemsdelta:

Beste inwoners van Westeremden,

Als Gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen ben ik ook in 2022 weer regelmatig in het dorp Westeremden aanwezig. Voor de 2e helft van 2022 zal dit zijn op de volgende ochtenden steeds van 10.00 tot 11.30 uur:

11 oktober

13 september

8 november

20 december

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee. Daarnaast is er ook regelmatig overleg met dorpsbelangen als vertegenwoordiger namens de bewoners.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen.

Telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 481 35 329 of email: klaas.bult@eemsdelta.nl.

PS Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan ‘iets melden’. Of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groet,

Klaas Bult