Jaarvergadering Orando 16 maart 2018 in het Dorpshuis

Ledenvergadering Orando 2018

Op vrijdag 16 maart jl. vond de ledenvergadering van dorpsvereniging Orando plaats in Ons Dorpshuis. Naast de bestuursleden waren er 21 leden aanwezig. Dorpsvoorzitter Geir Eide presenteerde de diverse activiteiten van Orando in het afgelopen jaar 2017. Ook gaf het bestuur inzicht in de komende activiteiten.  Het financiële verslag over 2017 en de begroting 2018 zijn na toelichting door de penningmeester vastgesteld.

Ria van der Ploeg-de Jonge trad deze avond af als bestuurslid van Orando. Zij is door voorzitter Eide zeer hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor Orando. Ria was lange tijd penningmeester van Orando.  Als nieuw bestuurslid is Arjan Claus gekozen.

Tijdens de vergadering is verder besloten dat er komende zomer een open tuinendag wordt gehouden. Westeremden kent juweeltjes van tuinen die zeer de moeite waard zijn. Via de website en het Wiergat wordt hier verder aandacht aan gegeven.

Na de vergadering is de nieuwe website officieel gelanceerd door voorzitter Eide met een druk op de rode knop.

Ledenvergadering Orando, afscheid van bestuurslid Ria van der Ploeg