Kovvieproat in’t dörpshoes – 1 september de volgende!

Inmiddels zijn de tweewekelijkse koffiemorgens in Westeremden alweer opgestart. De laatste koffiemorgen was op 18 augustus jl. Onder genot van een lekker kopje koffie met koek lieten we ons door Laurien Visser het een en ander vertellen over het vluchtelingenwerk, waarvoor zij zich inzet. Hoe loopt het pad van een vluchteling/asielzoeker vanaf het moment van binnenkomst in Nederland. Wat gebeurt er dan allemaal met zo iemand en waar moet aan worden voldaan. Vanaf welk moment wordt men statushouder, wanneer verlaat men het AZC, wanneer wordt een woning toegewezen enz. Wat is de taak van een coach in deze. Kortom een interessant verhaal, dat goed en duidelijk werd verteld. Er werd dan ook aandachtig geluisterd. Laurien bedankt voor deze lezing!

De volgende bijeenkomst is dinsdag 1 september 2020. We beginnen dan om 11.30 uur met koffie en van 12.00-13.30 uur is er een nazomer-lunch. Een ieder is hier welkom, maar men moet zich hiervoor wel opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. We houden rekening met de corona-maatregelen en daaarom kunnen er maximaal 20 personen aan de lunch deelnemen. De tafelindeling zal ook in groepjes van maximaal 4 personen zijn en de tafels worden zo ver mogelijk uit elkaar gezet.
De kosten voor koffie en lunch bedragen 5,00 euro.
Opgave kan tot en met 29 augustus 2020 bij Meta Stock (0596 551495) of Hennie Engel (0596 551619)