Loppersumversterkt.nl

De website www.loppersumversterkt.nl gaat over het versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning. De site is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Loppersum en andere geïnteresseerden. Op de website vindt u de laatste actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen. Daarnaast ziet u er ook wat er in de verschillende dorpen gebeurt naar aanleiding van de gaswinning en de versterking.