Nieuws van de werkgroep begraafplaats

De werkgroep op de begraafplaats is nog steeds actief bezig op de woensdag-  en zaterdagmorgen. Zij werken aan het opknappen van de grafzerken, wieden het onkruid, zaaien gras en vullen de schelpen en het siergrind bij. Ook de markeerpaaltjes worden vernieuwd en aangevuld. Kom gerust eens een kijkje nemen!

Gras zaaien

Op woensdag 7 augustus zijn de medewerkers van de gemeente Loppersum op bezoek geweest om samen te bespreken wat er nog moet gebeuren. De samenwerking is zeer goed.

Koffie drinken is ook heel belangrijk.