Verbeteringen in de speeltuin

De speeltuin is aangepakt. Het zand onder het grote klimtoestel was vervuild met ontlasting van dieren. Deze onhygiënische situatie is nu verleden tijd. Het zand is vervangen door rubberen tegels. Daarnaast is er ook drainage in de speeltuin gelegd dat wateroverlast moet voorkomen.