Vertoning film uit 1954 voor alle Westeremders

Het wordt inmiddels al wat bekend: één keer in de twee weken is er op dinsdagmorgen in het dorpshuis gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. De morgens worden goed bezocht en het is gezellig om met elkaar over van alles en nog wat te praten. Niets moet, veel kan. Je hoeft er niet beslist om 10.00 uur te zijn. Later kan ook, maar om 11.30 uur worden de koffiepotten opgeruimd.
Nadat ons al eens een keer verteld is wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen, is het de bedoeling dat er de eerstvolgende keer een film uit 1954 over Westeremden wordt vertoond. Ongetwijfeld voor de meesten veel herkenning uit vroegere tijden en voor wie dit niet heeft meegemaakt; leuk om te zien wat er zich destijds allemaal afspeelde in dit dorp.

Op dinsdag 10 december 2019 is er in het dorpshuis weer tijd voor een kovvieproatje mit mekoar. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Dit is dan ook de laatste keer dit jaar. Er is besloten dinsdag 24 december 2019 niet door te laten gaan.

In het nieuwe jaar willen we bij voldoende belangstelling op dinsdag 7 januari 2020 beginnen met een Nieuwjaarslunch. Men moet zich hiervoor wel opgeven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Opgave kan al op 10 december aanstaande. Weet u dan nog niet of u wel of niet mee wilt doen, dan kunt u zich ook later nog opgeven bij Meta Stock (0596 551495) of Hennie Engel (0596 551619)