Organiseren activiteiten rondom 75 jaar vrijheid

In 2020 wordt 75 jaar vrijheid gevierd. We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Wie wil in Westeremden iets organiseren rondom het thema ’75 jaar vrijheid’? Je kunt je aanmelden tot 14 december 2019 bij Orando via orandowesteremden@gmail.com of bij één van de bestuursleden.

De gemeente Loppersum stelt subsidie beschikbaar voor het organiseren van activiteiten rondom dit thema. Deze aanvraag moet voor 1 januari 2020 binnen zijn.