Wie wil het stokje overnemen?

De speeltuincommissie is op zoek naar twee nieuwe leden die het stokje willen overnemen. De speeltuincommissie is een zelfstandige commissie binnen Orando.

De commissie zoekt:
• 2 ouders

Wat wordt er van je verwacht:
• Dat je 1 x per jaar digitaal het inspectierapport bekijkt en bij eventuele acties deze uitvoert.
• Bij tussentijdse gebreken deze verhelpt.
• In samenwerking met Orando een jaarlijkse schoonmaakactie doet.
• En Jan-Willem verder helpt met zijn plannen om de speeltuin te updaten.

Wie lijkt dit leuk? Meld je bij Arjan 06 49809774 of Nini 06 22119468