Heeft uw huis de juiste WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw woning in het aardbevingsgebied is van belang voor de hoogte van de waardecompensatie door aardbevingen. Een onjuiste WOZ-waarde in het aardbevingsgebied kan grote (financiële) gevolgen hebben. Minister Wiebes heeft de nieuwe waardecompensatie regeling bekend gemaakt. In deze nieuwe regeling krijgen woningbezitters een vergoeding van de waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het is dus van belang dat uw WOZ-waarde correct en niet te laag is.

Controleer daarom uw WOZ-waarde voor 2020. Wel of niet herstelde fysieke aardbevingsschade, de noodzaak tot het versterken van uw woning, de overige staat van onderhoud en de ligging zijn enkele individuele zaken welke invloed hebben bij de vaststelling van de juiste WOZ-waarde. Zelfs een recent in 2018 of 2019 nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro’s. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen.

Let op: u dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet te sturen naar de gemeente.